Fleur van den Berg
 
 
 
 
 
 
 

Over mijn beelden

Centraal in mijn werk staan de menselijke emotie en het menselijk handelen. Dankzij de nieuwe media kunnen we tot aan de andere kant van de wereld kijken. Informatie is overal te vinden op internet en komt binnen via televisie en andere media. Beelden over oorlog, genocide, milieurampen, armoede, verdwijnend oerwoud, uitstervende diersoorten, vervuilde natuur, klonen. Wat vinden wij daarvan, wat voelen we daarbij, wat doen we ermee? En hoe verhouden deze zaken zich in relatie tot ons eigen doen en laten en dat van anderen? De mensen om ons heen zijn belangrijk. De gevoelens die we daarbij hebben zijn intenser. De complexiteit van het menselijk wezen, de verhoudingen tussen ratio, emotie en handelen vormen de inspiratie voor mijn beelden. 

 Mijn beelden zijn opgebouwd uit herkenbare elementen van mens, dier en voorwerpen uit ons dagelijks leven. Deze elementen zijn geamputeerd, vervormd, versmolten, gemuteerd, van maat veranderd. Ik maak gebruik van tegenstellingen, verpak, maskeer, verleid, gebruik humor, vang tegenstellingen en probeer meerduidige beelden te creëren. 

Bij het maken van mijn beelden ga ik niet uit van een materiaal, of vormentaal maar van een idee. Dat leidt ertoe dat mijn beelden in uiterlijke vorm nogal uiteenlopend zijn. Materiaal -keuze, -behandeling en -combinaties zijn voor mij essentieel bij het maken van mijn beelden. Elk materiaal heeft zijn eigen geschiedenis en eigenschappen, die ervoor zorgen dat er bepaalde associaties en emoties worden opgeroepen. Sommige daarvan zijn voor grote groepen mensen hetzelfde, andere zijn heel persoonlijk. Het materiaal wordt gekozen bij het idee. Vaak gebruik ik glas en textiel, maar ook van andere materialen maak ik graag gebruik. Dat ik vaak voor glas kies heeft te maken met de zeer diverse verschijningsvormen van het materiaal. Het kan er bijvoorbeeld uit zien als water, ijs, steen, teer. Gekleurd malgesmolten glas, is vaak niet te plaatsen en kan daardoor heel vervreemdend werken. Ook heb ik van textiel een soort huid ontwikkeld, waarmee ik onder andere het beeld 'me' heb gemaakt

 

About my works

Human emotion and human acting are central in my work. Daily we are floaded with information about war, genocide, environmental disasters, poverty, dissapearing rainforest, extincting species, cloning. What do we think about that, how does it make us feel, and what do we do with it? And how do these things relate to our own acting and life and that of others. People close-by are important and the feelings we have for them are more intense. The complexity of the human nature, the balance between ratio, emotion and acting are the inspiration for my work.

 
 

Copyright (C) 2013 Fleur van den Berg. All rights reserved. Website created by Winko Erades van den Berg