Fleur van den Berg
 
 
 
 
 
 
 
1 plattegrond 2 IKVOORJOU FvdB 3 RAAKMIJNIET close up FvdB 4 GROENGRAS 5 INUITOVER klein FvdB 6 INUITOVER FvdB
7 KWINTESSENS FvdB 8 WATWASNIETMEER FvdB 9 KASTEELVANMIJ 10 t SPRUIT 11 LUISTERBANKJES 12 tBOCHEL
13 LOEKEN 14 KRUIM FvdB 15 IKINMIJ FvdB 16 AVATI FvdB 17 onthulling 18 opening
19 ZIELHUIZENHUIS 20 rondleiding 21 verrekijker      

ZIELHUIZEN

In opdracht van   :   Makershuis Den Bosch
Jaar oplevering   :   2013
Materiaal   :   mixed media
Locatie   :   Cuijk, Fazantenveld en Patrijzenveld
Uitvoering   :   Fleur van den Berg

ZIELHUIZEN IN HET FATRIJSBOS
Aan het Hagelkruis in Cuijk zijn twee flats gerenoveerd. Als afsluiting van het renovatietraject mag ik een ingreep verrichten in de buitenruimte.

In de flats langs het Hagelkruis voer ik een enquête en  heb ik heel bijzondere gesprekken met een aantal bewoners. Ik vroeg ze naar de belangrijkste gebeurtenissen en ervaringen in hun leven. De verhalen die de mensen mij vertelden inspireerden me tot beelden voor de ZIELHUIZEN: vogelhuisjes met figuratieve elementen, zoals handen, voeten, bulten en gaten. Deze worden in de bomen rond de flats worden bevestigd.  

SYMBOLEN EN METAFOREN
In mijn beeldtaal spelen metaforen en symboliek een belangrijke rol. Bomen symboliseren de kringloop van het leven. Het huis is de representatie van  het IK.  En de vogel is zinnebeeld voor de ziel van de mens.  Ik zoek beelden die voor sommige mensen heel direct verbonden zijn met een persoonlijk verhaal, maar voor anderen ook een symbolische betekenis bieden.
 
VERHALEN VAN DE ZIELHUIZEN
Zielhuizen vertellen verhalen over zorg voor een naaste, het letten op en luisteren naar elkaar, maar ook over vervreemding, isolement, ziekte en dood, verlies en een oorlogsverleden.

LINKS:
Tekst Klaas Burger van het Makershuis over ZIELHUIZEN
Tekst Allart Lakke over ZIELHUIZEN

 

 
 

Copyright (C) 2013 Fleur van den Berg. All rights reserved. Website created by Winko Erades van den Berg